För att bättre spegla vårt nordiska fokus och inkludera alla inom ytbehandlingsbranschen har vi uppdaterat vårt namn från 
SPF Svensk pulverlackteknisk förening till Nordic Coating Association
Tillsammans med våra medlemmar strävar vi efter att stärka ytbehandlingsbranschen i Norden.
Vi arbetar med att uppdatera informationen på websidan.

Byt kulör på din BMW med ett knapptryck

Färgskiftningarna möjliggörs av en speciellt utvecklad ytbeläggning anpassad efter konturerna hos BMW iX. När ytan stimuleras av elektriska signaler tar den elektroforetiska tekniken fram olika pigment till ytan, vilket gör att exteriören ändras till önskad färg/kulör. Än så länge enligt en gråskala.

Den innovativa E ink-tekniken ger helt nya möjligheter att anpassa bilens utseende, allt från förarens estetiska smak, väderförhållanden eller till och med funktionella behov kan styra de val som görs.

Elektroforetisk färgläggning baseras på teknik utvecklad av företaget E Ink och känns kanske främst igen från displayerna i läsplattor. Ytbeläggningen på BMW iX Flow med E Ink är uppbygd av flera miljoner mikrokapslar, med en diameter som motsvarar tjockleken på ett hårstrå. Varje mikrokapsel innehåller negativt laddade vita pigment och positivt laddade svarta pigment. Inställningarna gör sedan att de vita eller svarta pigmenten stimuleras genom ett elektriskt fält som gör att de samlas vid ytan av mikrokapseln och ger bilen sin önskade skepnad.
Mer info finns om du googlar ”bmw ix flow

DOKUMENT RÖRANDE PRODUKTION

NYHETER FRÅN YTFORUM

  Kurser och utbildningar

  KORROSIONSKURS

  Proton Technology kommer åter att erbjuda kursen ”Corrosion- and Corrosion Protection Training”, med Prof. Dr. -Ing Simon Oberhausen, under maj och september 2022. Kursen behandlar både korrosionsmekanismer och metoder för korrosionsskydd.

  Rabatt för SPF medlemmar!

  Ladda ner pdf med mer information här

  Annons

  Användbara länkar

  Ditt stöd för produktutveckling och tillverkning
  Med målet att stärka svensk industris och svensk innovations konkurrenskraft på ett mer hållbart sätt