För att bättre spegla vårt nordiska fokus och inkludera alla inom ytbehandlingsbranschen har vi uppdaterat vårt namn från 
SPF Svensk pulverlackteknisk förening till Nordic Coating Association
Tillsammans med våra medlemmar strävar vi efter att stärka ytbehandlingsbranschen i Norden.
Vi arbetar med att uppdatera informationen på websidan.

Hitachi lackerar stort och snabbt

Pulverfärg användes i fler tillämpningar och på senare tid har det blivit allt populärare att pulverlackera stora objekt med en krävande kravspec. Hitachis högvolts utrustning är bara ett exempel. Objekten är upp till 12 m långa och diametern 0,8 m. Genom att investera i Nordsons HDLV teknik har man lyckats fördubbla produktionskapaciteten, man har även investerat i COD systemet för att få snabba kulörbyten på någon sekund. Anläggningen finns i Brno, Tjeckoslovakien.
International Paint & Coating magazine nov/dec 2022.

DOKUMENT RÖRANDE PRODUKTION

NYHETER FRÅN YTFORUM

  Kurser och utbildningar

  KORROSIONSKURS

  Proton Technology kommer åter att erbjuda kursen ”Corrosion- and Corrosion Protection Training”, med Prof. Dr. -Ing Simon Oberhausen, under maj och september 2022. Kursen behandlar både korrosionsmekanismer och metoder för korrosionsskydd.

  Rabatt för SPF medlemmar!

  Ladda ner pdf med mer information här

  Annons

  Användbara länkar

  Ditt stöd för produktutveckling och tillverkning
  Med målet att stärka svensk industris och svensk innovations konkurrenskraft på ett mer hållbart sätt