För att bättre spegla vårt nordiska fokus och inkludera alla inom ytbehandlingsbranschen har vi uppdaterat vårt namn från 
SPF Svensk pulverlackteknisk förening till Nordic Coating Association
Tillsammans med våra medlemmar strävar vi efter att stärka ytbehandlingsbranschen i Norden.
Vi arbetar med att uppdatera informationen på websidan.

Legolackerare blir helhetsleverantör

Galvanisering eller lackering eller kanske båda delarna? Det är en vanlig frågeställning som många inköpare brottas med. Den italienska legoleverantören Zimetal tog saken i egna händer och byggde en ytbehandlingsanläggning med både galvanisering och pulverlackering. Själva ytbehandlingslinen innehåller dessutom en genomloppsbläster från Cogeim. Anläggningen är enorm och galvaniseringsbaden klarar vikter upp till 10 ton och en objektkub på 14×1,8×3,3 m. Det är idel italienska leverantörer förutom lackboxen som levererats av Nordson. Zimetal har en rad kvalitetsdokument, däribland ISO 9001 och 14001. (ipcm no 70)

DOKUMENT RÖRANDE PRODUKTION

NYHETER FRÅN YTFORUM

  Kurser och utbildningar

  KORROSIONSKURS

  Proton Technology kommer åter att erbjuda kursen ”Corrosion- and Corrosion Protection Training”, med Prof. Dr. -Ing Simon Oberhausen, under maj och september 2022. Kursen behandlar både korrosionsmekanismer och metoder för korrosionsskydd.

  Rabatt för SPF medlemmar!

  Ladda ner pdf med mer information här

  Annons

  Användbara länkar

  Ditt stöd för produktutveckling och tillverkning
  Med målet att stärka svensk industris och svensk innovations konkurrenskraft på ett mer hållbart sätt