För att bättre spegla vårt nordiska fokus och inkludera alla inom ytbehandlingsbranschen har vi uppdaterat vårt namn från 
SPF Svensk pulverlackteknisk förening till Nordic Coating Association
Tillsammans med våra medlemmar strävar vi efter att stärka ytbehandlingsbranschen i Norden.
Vi arbetar med att uppdatera informationen på websidan.

Måla exakt utan maskering

Enkelt uttryckt går tekniken ut på att sätta en bläckstråleskrivare på en robotarm. Den nya tekniken heter ABB Pixelpaint och har vunnit en rad utmärkelser. Den är även lanserad och kommersiellt tillgänglig. Fördelarna är uppenbara men det som lyfts fram är framförallt tidsbesparingen. Då färgen utnyttjas till 100 procent blir det inte heller något översprut, vilket är en viktig miljöfördel. (ipcm no 70)

DOKUMENT RÖRANDE PRODUKTION

NYHETER FRÅN YTFORUM

  Kurser och utbildningar

  KORROSIONSKURS

  Proton Technology kommer åter att erbjuda kursen ”Corrosion- and Corrosion Protection Training”, med Prof. Dr. -Ing Simon Oberhausen, under maj och september 2022. Kursen behandlar både korrosionsmekanismer och metoder för korrosionsskydd.

  Rabatt för SPF medlemmar!

  Ladda ner pdf med mer information här

  Annons

  Användbara länkar

  Ditt stöd för produktutveckling och tillverkning
  Med målet att stärka svensk industris och svensk innovations konkurrenskraft på ett mer hållbart sätt