Svensk Pulverlackteknisk förening

SPF sprider kunskap om pulverlackering och vidareutvecklar branschen. Pulverlackeringsbranschen har utvecklats starkt och idag ligger svenska företag i framkant vad det gäller teknik- och produktionsutveckling.

Prenumerera på
Nyhetsbrev från SPF

SPF:s medlemsföretag

Dokument arkiv

Annons

Nyheter från Branchen

Kurser och utbildningar

CORROSION AND CORROSION PROTECTION TRAINING

To prevent damage, it is essential to understand what causes corrosion on components under certain operating conditions, and what the damage pattern of the corrosion looks like.

Rabatt för SPF medlemmar!

Ladda ner pdf med mer information här

Annons

Användbara länkar

Ditt stöd för produktutveckling och tillverkning
Med målet att stärka svensk industris och svensk innovations konkurrenskraft på ett mer hållbart sätt

Annons