För att bättre spegla vårt nordiska fokus och inkludera alla inom ytbehandlingsbranschen har vi uppdaterat vårt namn från 
SPF Svensk pulverlackteknisk förening till Nordic Coating Association
Tillsammans med våra medlemmar strävar vi efter att stärka ytbehandlingsbranschen i Norden.
Vi arbetar med att uppdatera informationen på websidan.

Pulverlackering

– den smarta och miljövänliga lackeringsmetoden

Pulverlackering är idag en etablerad lackeringsmetod och används mycket inom fordons- och vitvaruindustrin. Även trä och plast kan lackeras med pulverfärg.

Hur funkar pulverlackering?

Pulverfärg består av bindemedel, fyllnadsmedel, tillsatsmedel och oftast även pigment – dock inga lösningsmedel. Det finns många slags bindemedel; valet avgörs mestadels av om färgen ska användas inom- eller utomhus. Tillsatsmedlen används för att ge färgen speciella egenskaper, exempelvis bra utflytbarhet eller antibakteriellt skydd.

Tillverkning av Pulverfärg

Pulverfärg tillverkas genom att blanda ingredienserna under försiktig uppvärmning och köra massan genom en extruder (strängsprutningsmaskin). Därefter kyls massan, och färgen bryts först till centimeterstora chips. Dessa mals till ett fint pulver, där varje korn innehåller alla nödvändiga komponenter. Detta är den färdiga pulverfärgen.

Underlaget

Inför lackeringen är det viktigt att underlaget är rent för att få bra vidhäftning. Beroende på typ av underlag och prestandakrav, behandlas ytan på olika sätt. Det enklaste är att bara tvätta och skölja. Vid mer krävande tillämpningar används blästring, fosfatering eller olika typer av tunnskiktssystem som kan ses som ett slags vidhäftningsförbättrare. De nya tunnskiktssystemen har också en bättre miljöprofil än fosfatering.

Applicering

Det vanligaste sättet att applicera färgen är att ladda upp den elektrostatiskt med hjälp av en så kallad elstatspistol. Uppladdningen gör också att man även kan måla ”runt hörn”, eftersom målningsobjektet är jordat. När färgen har applicerats på underlaget är nästa steg smältning och härdning, vilket normalt sker i en ugn i cirka 200° C.

Det förekommer även pulverfärger som inte härdas utan bara smälts. Bindemedlet i denna typ av färg är termoplast, till skillnad från den härdplast som används i färg som härdas.

Användningsområden

Det vanligaste är att använda pulverfärg på metall, men tillämpningar på trä och plast blir allt vanligare.

Pulverlackering har en bra miljöprofil

Till skillnad mot vanliga färger innehåller inte pulverfärg några lösningsmedel, så kallade VOC (lättflyktiga organiska föreningar). I moderna pulverlackeringsanläggningar är det dessutom vanligt att recirkulera färger, vilket innebär att den färg som inte hamnar på objektet kan användas igen. Även luften som ventilerar lackboxen kan renas och återcirkuleras, vilket är positivt från energisynpunkt. Sammantaget är pulverlackering en metod med riktigt bra miljöprofil.

Våra medlemmar

Kontakta mig
ang medlemsskap i SPF

Hitta närmaste pulverlackering