För att bättre spegla vårt nordiska fokus och inkludera alla inom ytbehandlingsbranschen har vi uppdaterat vårt namn från 
SPF Svensk pulverlackteknisk förening till Nordic Coating Association
Tillsammans med våra medlemmar strävar vi efter att stärka ytbehandlingsbranschen i Norden.
Vi arbetar med att uppdatera informationen på websidan.

Pulverfärg istället för ED

En tysk underleverantör till fordonsindustrin har tillsammans med färgtillverkaren Holzapel tagit fram ett koncept för lackering med pulverfärg i tunna skikt. Pulverfärg appliceras vanligtvis i skikt mellan 60 och 120 µm, med den nya metoden appliceras färgen i skikt mellan bara 20 och 40 µm. Detta gör den lämplig som ersättning till ED lackering. Intressant då många tillämpningar har krav på maximal skikttjocklek. Färgkonceptet bygger på finare partiklar, högre pigmentinnehåll och speciella additiv.
IST International Surface Technology 4/2022

DOKUMENT RÖRANDE PRODUKTION

NYHETER FRÅN YTFORUM

  Kurser och utbildningar

  KORROSIONSKURS

  Proton Technology kommer åter att erbjuda kursen ”Corrosion- and Corrosion Protection Training”, med Prof. Dr. -Ing Simon Oberhausen, under maj och september 2022. Kursen behandlar både korrosionsmekanismer och metoder för korrosionsskydd.

  Rabatt för SPF medlemmar!

  Ladda ner pdf med mer information här

  Annons

  Användbara länkar

  Ditt stöd för produktutveckling och tillverkning
  Med målet att stärka svensk industris och svensk innovations konkurrenskraft på ett mer hållbart sätt