För att bättre spegla vårt nordiska fokus och inkludera alla inom ytbehandlingsbranschen har vi uppdaterat vårt namn från 
SPF Svensk pulverlackteknisk förening till Nordic Coating Association
Tillsammans med våra medlemmar strävar vi efter att stärka ytbehandlingsbranschen i Norden.
Vi arbetar med att uppdatera informationen på websidan.

Så här sparar du energi i din pulverlackeringsanläggning

Hillerstorpsföretaget HangOn har tagit på sig ledartröjan i detta med att spara energi, trots att man varken håller på med lackeringsanläggningar eller energiteknik. Att ta fram kunskap och förmedla den visar på generositet. Förutom workshops och seminarier presenterar man nu sina rön i Europas ledande ytbehandlingstidning. I artikeln går man igenom de olika delarna i en pulverlackeringsanläggning och hur stor energiförbrukning de har och vilken potential till energibesparing som finns, allt med nära koppling till verkligheten. Självklart är detta komplicerat och varje företag måste bedömas efter sina förutsättningar men HangOns siffror visar att den klart största effekten fås genom att hänga godset mer effektiv.
International Paint & Coating magazine nov/dec 2022.

DOKUMENT RÖRANDE PRODUKTION

NYHETER FRÅN YTFORUM

  Kurser och utbildningar

  KORROSIONSKURS

  Proton Technology kommer åter att erbjuda kursen ”Corrosion- and Corrosion Protection Training”, med Prof. Dr. -Ing Simon Oberhausen, under maj och september 2022. Kursen behandlar både korrosionsmekanismer och metoder för korrosionsskydd.

  Rabatt för SPF medlemmar!

  Ladda ner pdf med mer information här

  Annons

  Användbara länkar

  Ditt stöd för produktutveckling och tillverkning
  Med målet att stärka svensk industris och svensk innovations konkurrenskraft på ett mer hållbart sätt