För att bättre spegla vårt nordiska fokus och inkludera alla inom ytbehandlingsbranschen har vi uppdaterat vårt namn från 
SPF Svensk pulverlackteknisk förening till Nordic Coating Association
Tillsammans med våra medlemmar strävar vi efter att stärka ytbehandlingsbranschen i Norden.
Vi arbetar med att uppdatera informationen på websidan.

SPFs Personuppgiftspolicy

SPFs Personuppgiftspolicy

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. GDPR ska stärka enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda deras personuppgifter. Dataskyddsförordningen ställer strängare krav på hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda personuppgifter än vad PUL gjorde.

Information om vår personuppgiftsbehandling för medlemmar.

Behandling av personuppgifter
När du registrerar dig eller ditt företag som medlem hos oss uppger du vissa personuppgifter. I samband med det godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) rätt att få ta del av den information som finns registrerat om dig.

Personuppgiftspolicy
SPF sparar uppgifter om namn, adress, telefonnummer, e-postadress, deltagande i arrangemang samt betalningshistorik, för att kunna skicka inbjudningar till aktiviteter och informera om vår verksamhet. Alla personuppgifter hanteras med sekretess och säljs eller lämnas aldrig vidare, utan används enbart för SPF syften enligt lagen om GDPR.

Lagringstiden
Vi spar uppgifterna så länge du eller ditt företag är medlem och tre år efter uppsägning innan de raderas. Detta görs som en service för medlemmar som av någon orsak vill göra uppehåll i sitt medlemskap. Du kan när som helst begära att bli raderad från medlemsregistret.

Dina rättigheter
Du har rätt till insyn hur dina personuppgifter behandlas. Vill du veta vilka uppgifter vi har om dig, kan du enklast höra av dig till SPFs sekretariat. Du kan även begära ett utdrag från vårt register, och begära att informationen ska rättas eller tas bort. Du kan begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.
Du kan när som helst avsäga dig vårt nyhetsbrev och annan information.

Skulle du uppleva att SPF inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen för att lämna klagomål.

Personuppgiftsbiträdesavtal finns med
För att du ska kunna få Tidningen Ytforum lämnar vi ut dina adressuppgifter till denna tidning. Likaså för framtagande av årsavier skickas adressuppgifter till redovisningsbyrån Ekonomikonsult Tore Karlsson AB. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.
För att göra våra nyhetsbrev, inbjudningar och andra utskick, använder vi en tjänst som heter Mailchimp. För övrig e-postkommunikation använder vi oss av Binero.

DOKUMENT RÖRANDE PRODUKTION

NYHETER FRÅN YTFORUM

  Kurser och utbildningar

  KORROSIONSKURS

  Proton Technology kommer åter att erbjuda kursen ”Corrosion- and Corrosion Protection Training”, med Prof. Dr. -Ing Simon Oberhausen, under maj och september 2022. Kursen behandlar både korrosionsmekanismer och metoder för korrosionsskydd.

  Rabatt för SPF medlemmar!

  Ladda ner pdf med mer information här

  Annons

  Användbara länkar

  Ditt stöd för produktutveckling och tillverkning
  Med målet att stärka svensk industris och svensk innovations konkurrenskraft på ett mer hållbart sätt