För att bättre spegla vårt nordiska fokus och inkludera alla inom ytbehandlingsbranschen har vi uppdaterat vårt namn från 
SPF Svensk pulverlackteknisk förening till Nordic Coating Association
Tillsammans med våra medlemmar strävar vi efter att stärka ytbehandlingsbranschen i Norden.
Vi arbetar med att uppdatera informationen på websidan.

Tvist mellan Airbus och Qatar Airways har lett till designförändring

Tvisten handlar om 2 miljarder dollar och gäller krackelerande färg hos flygplan som Qatar Airways har köpt av Airbus. De två företagen har kämpat i domstol i flera år om säkerhetseffekten av flagnande färg och fått till följd att ett stort antal plan har parkerats på marken. Det som möjliggjort korrosionen menar man är ett underskikt av metalliskt åskskydd av koppar och dess utformning har haft en central roll för de uppkomna problemen.

I början av 2023 blev det förlikning i en domstol i London. Förlikningen innebär dock att information om vad som orsakat problemen inte är offentliga.
Reuters, 20 januari 2023

DOKUMENT RÖRANDE PRODUKTION

NYHETER FRÅN YTFORUM

  Kurser och utbildningar

  KORROSIONSKURS

  Proton Technology kommer åter att erbjuda kursen ”Corrosion- and Corrosion Protection Training”, med Prof. Dr. -Ing Simon Oberhausen, under maj och september 2022. Kursen behandlar både korrosionsmekanismer och metoder för korrosionsskydd.

  Rabatt för SPF medlemmar!

  Ladda ner pdf med mer information här

  Annons

  Användbara länkar

  Ditt stöd för produktutveckling och tillverkning
  Med målet att stärka svensk industris och svensk innovations konkurrenskraft på ett mer hållbart sätt