För att bättre spegla vårt nordiska fokus och inkludera alla inom ytbehandlingsbranschen har vi uppdaterat vårt namn från 
SPF Svensk pulverlackteknisk förening till Nordic Coating Association
Tillsammans med våra medlemmar strävar vi efter att stärka ytbehandlingsbranschen i Norden.
Vi arbetar med att uppdatera informationen på websidan.

Vilka är trenderna inom industriell ytbehandling?

Matthias Horber, Oliver Tiedje, Volker Wegmann
Matthias Horber, Oliver Tiedje, Volker Wegmann

Systemteknik
Matthias Horber är journalist om menar att dagens pulverlackeringsprocess kommer att kräva mer kompetent personal för att kunna hantera och förstå allt ifrån den egna processen till alla hållbarhetsfrågor. Även om det blir lättare att fjärrstyra anläggningen krävs det mycket kunskap för förstå hård- och mjukvara. Samtidigt kommer kostnaden för digitaliseringen och automationen att minska, vilket innebär att allt fler anläggningar kommer att utnyttja den nya tekniken.

Appliceringsteknologi
Oliver Tiedje är chef på IPA, det ledande industriforskningsinstitutet i Tyskland och han menar att allt mer kommer att handla om hållbarhet och hushållning av resurser. Ett led i detta är att se till att färgen hamnar på objektet och inte i filtren och på andra ställen där den inte gör nytta. Det mest extrema är de översprutningsfria appliceringssystemen som bildindustrin har börjat använda. Oliver tror också att intresset kommer att växa för automatisk inläsning av lackeringobjekten och tillhörande applicering.

Automation
Volker Wegmann är gruppchef på IPA, det ledande industriforskningsinstitutet i Tyskland och han säger att mer än 70 % av ytbehandlingsverkstäderna i Tyskland är mer än 20 år gamla och inom kort behöver dessa förnyas. Dessa nya lackeringsanläggningar måste möte de moderna kraven på vattenrening, energihushållning mm men också anpassas mot småserieproduktion, digitalisering och AI.

Ovanstående intervjuer är sammanfattningar från en artikel i IST International Surface Technology 1/2022

DOKUMENT RÖRANDE PRODUKTION

NYHETER FRÅN YTFORUM

  Kurser och utbildningar

  KORROSIONSKURS

  Proton Technology kommer åter att erbjuda kursen ”Corrosion- and Corrosion Protection Training”, med Prof. Dr. -Ing Simon Oberhausen, under maj och september 2022. Kursen behandlar både korrosionsmekanismer och metoder för korrosionsskydd.

  Rabatt för SPF medlemmar!

  Ladda ner pdf med mer information här

  Annons

  Användbara länkar

  Ditt stöd för produktutveckling och tillverkning
  Med målet att stärka svensk industris och svensk innovations konkurrenskraft på ett mer hållbart sätt